Lý thuyết Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm


1. Kim loại kiềm...

1. Kim loại kiềm

- Thuộc nhóm IA, đứng đầu mỗi chu kì (trừ chu kì 1).

- Tính chất vật lí: mềm, khối lượng riêng nhỏ, nhiệt độ nóng chảy thấp.

- Có 1e ở lớp ngoài cùng (ns1).

- Tính chất hóa học: có tính khử mạnh nhất trong tất cả các kim loại (tác dụng với nước, axit, phi kim).

                              M → M+ + 1e

- Phương pháp điều chế: điện phân hợp chất nóng chảy.

                          2MCl     2M + Cl2

                          4MOH    4M + O2 ↑ + 2H2O

2. Một số hợp chất của kim loại kiềm

- NaOH: có tính kiềm mạnh; được dùng để nấu xà phòng, chế phẩm nhuộm tơ nhân tạo,…

- NaHCO3: có tính lưỡng tính, bị phân hủy bởi nhiệt; dùng được trong công nghiệp dược phẩm và thực phẩm.

- Na2CO3: là muối của axit yếu; được dùng trong công nghiệp thủy tinh, bột giặt, phẩm nhuộm, giấy sợi…

- KNO3: có tính oxi hóa mạnh khi đun nóng; đuoẹc dùng làm phân bón, chế tạo thuốc nổ.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..