Bài 2 trang 111 SGK hóa học 12


Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng....

2. Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. M+ là cation nào sau đây?

A .Ag+.                                            B. Cu+.                             

C. Na+.                                            D. K+.

Hướng dẫn.

Chọn C. 

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu