Bài 3 trang 111 SGK Hóa học 12

Bình chọn:
3.5 trên 10 phiếu

Giải bài 3 trang 111 SGK Hóa học 12. Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan...

Đề bài

Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39 gam kali loại vào 362 gam nước là kết quả nào sau đây?

A.15,47%.                                                         B. 13,97%.

B.14%.                                                              D. 14,04%.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính nK

Viết PTHH: 2K + 2H2O → 2KOH + H2

Tính nH2 = ½ nK = ?

nKOH = nK = ?

=> mdd sau = mK + mH2O – mH2

\(C\% KOH = \frac{{{m_{KOH}}}}{{m\,dd\,sau}}.100\% \)

Lời giải chi tiết

nK = \(\frac{39}{39}\) = 1 (mol) 

PTHH: 2K + 2H2O→ 2KOH + H2

 nH2 =1/2.n= 0,05 mol; nKOH = n= 1 mol;

mdung dịch = mK + mH2O – mH2

                =39 + 362 – 0,5.2

                = 400 (gam)

\(C\% KOH = \frac{{{m_{KOH}}}}{{m\,dd\,sau}}.100\% \) = \(\frac{1,56}{400}.100\%\) = 14%.

Đáp án B

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan