Bài 3 trang 111 SGK hóa học 12

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan...

3. Nồng độ phbần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39 gam Kali loại vào 362 gam nước là kết quả nào sau đây?

A.15,47%.                                                         B. 13,97%.

B.14%.                                                              D. 14,04%.

Hướng dẫn.

Chọn C.

2K + 2H2O→ 2KOH + H2

nK = \(\frac{39}{39}\) = 1 (mol) =>nKOH = 1 mol; nH2 = 0,05 mol

mdung dịch = 39 + 362 – 0,5.2 = 400 (gam)

C% = \(\frac{1,56}{400}\) = 14%.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan