Bài 3 trang 111 SGK hóa học 12


Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan...

3. Nồng độ phbần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39 gam Kali loại vào 362 gam nước là kết quả nào sau đây?

A.15,47%.                                                         B. 13,97%.

B.14%.                                                              D. 14,04%.

Hướng dẫn.

Chọn C.

2K + 2H2O→ 2KOH + H2

nK = \(\frac{39}{39}\) = 1 (mol) =>nKOH = 1 mol; nH2 = 0,05 mol

mdung dịch = 39 + 362 – 0,5.2 = 400 (gam)

C% = \(\frac{1,56}{400}\) = 14%.

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..