Bài 4 trang 111 SGK hóa học 12


Trong các muối sau...

4. Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân?

A. LiCl.                                B.NaNO3

C.KHCO3.                             D. KBr.

Hướng dẫn.

Chọn C.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu