Bài 52 trang 24 sgk toán 8 tập 1


Chứng minh rằng

52. Chứng minh rằng (5n + 2)2 – 4 chia hết cho 5 với mọi số nguyên n.

Bài giải:

Ta có : (5n + 2)2 – 4 = (5n + 2)2 – 22

                              = (5n + 2 - 2)(5n + 2 + 2)

                               = 5n(5n + 4)

Vì 5 \(\vdots\) 5 nên 5n(5n + 4) \(\vdots\) 5 ∀n ∈ Z.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu