Bài 53 trang 24 sgk toán 8 tập 1


Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

53. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 – 3x + 2;

(Gợi ý: Ta không áp dụng ngay các phương pháp đã học để phân tích nhưng nếu tách hạng tử -3x = - x – 2x thì ta có x2 – 3x + 2 = x2 – x – 2x + 2 và từ đó dễ dàng phân tích tiếp.

Cũng có thể tách 2 = - 4 + 6, khi đó ta có x2 – 3x + 2 = x2 – 4 – 3x + 6, từ đó dễ dàng phân tích tiếp)

b) x2 + x – 6;

c) x2 + 5x + 6.

Bài giải:

a) x2 – 3x + 2 = a) x2 – x - 2x + 2 = x(x - 1) - 2(x - 1) = (x - 1)(x - 2)

Hoặc x2 – 3x + 2 = x2 – 3x - 4 + 6

                         = x2 - 4 - 3x + 6

                          = (x - 2)(x + 2) - 3(x -2)

                           = (x - 2)(x + 2 - 3) = (x - 2)(x - 1)

b) x2 + x – 6 = x2 + 3x - 2x – 6

                       = x(x + 3) - 2(x + 3)

                        = (x + 3)(x - 2).

c) x2 + 5x + 6 = x2 + 2x + 3x + 6

                      = x(x + 2) + 3(x + 2)

                      = (x + 2)(x + 3)

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu