Bài 50 - Trang 29 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Điền số thích hợp vào ô trống ở bảng dưới:

50. Điền số thích hợp vào ô trống ở bảng dưới:

Hướng dẫn giải.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu