Bài 48 - Trang 28 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Đố : Cắt một tấm bìa hình tròn bán kính 2,5cm thành 4 phần không bằng nhau như hình 8. Đố em đặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để...

48. Đố : Cắt một tấm bìa hình tròn bán kính 2,5cm thành 4 phần không bằng nhau như hình 8.

Đố em đặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để được:

a)  hình tròn ;

b)  hinh tròn ;

c)  và  hình tròn.

Hướng dẫn giải.

Ghép các miếng bìa như sau:

a) 

b) 

c)