Lý thuyết tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bình chọn:
4.6 trên 9 phiếu

Các tính chất: a) Tính chất giao hoán ...

Các tính chất: Tương tự như phép cộng số nguyên, phép cộng phân số có các tính chất cơ bản sau đây:

a) Tính chất giao hoán: \(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{c}{d}+\frac{b}{a}.\)

b) Tính chất kết hợp: \(\left (\frac{a}{b}+\frac{c}{d} \right )+ \frac{p}{q}=\frac{a}{b}+\left (\frac{c}{d}+\frac{p}{q} \right ).\)

c) Cộng với số 0: \(\frac{a}{b}+0=0+\frac{a}{b}=\frac{a}{b}.\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan