Bài 5 trang 64 sgk vật lí 10


Phát biểu và viết hệ thức của định luật III Niu – tơn?

5. Phát biểu và viết hệ thức của định luật III Niu – tơn?

Hướng dẫn:

Trong mọi trường hợp khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thừi vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này khác điểm đặt, cùng giá, ngược chiều và cùng độ lớn

2016-10-17_200222

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu