Bài 1 trang 64 sgk vật lí 10


Phát biểu định luật Niutơn.

1. Phát biểu định luật Niutơn. Quán tính là gì?

Hướng dẫn:

Học sinh tự làm

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan