Bài 4 trang 64 sgk vật lí 10

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Trọng lượng của một vật là gì?

4. Trọng lượng của một vật là gì? Viết công thức của trọng lực tác dụng lên một vật?

Hướng dẫn:

- Độ lớn của trọng lực tác dụng lên một vật gọi là trọng lượng của vật, kí hiệu là P.

- Công thức của trọng lực tác dụng lên một vật:

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan