Bài 4 trang 64 sgk vật lí 10


Trọng lượng của một vật là gì?

4. Trọng lượng của một vật là gì? Viết công thức của trọng lực tác dụng lên một vật?

Hướng dẫn:

- Độ lớn của trọng lực tác dụng lên một vật gọi là trọng lượng của vật, kí hiệu là P.

- Công thức của trọng lực tác dụng lên một vật:

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu