Bài 6 trang 64 sgk vật lí 10

Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

Nêu những đặc điểm của cặp “ lực và phản lực”

6. Nêu những đặc điểm của cặp “ lực và phản lực” trong tương tác giữa hai vật?

Hướng dẫn:

Tính chất của lực và phản lực

– Lực và phản lực luôn xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời.

– Lực và phản lực có cùng giá, cùng độ lớn nhưng  ngược chiều, gọi là hai lực trực đối.

– Lực và phản lực không phải là hai lực cân bằng vì chúng đặt vào hai vật khác nhau

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan