Bài 6 trang 64 sgk vật lí 10


Nêu những đặc điểm của cặp “ lực và phản lực”

6. Nêu những đặc điểm của cặp “ lực và phản lực” trong tương tác giữa hai vật?

Hướng dẫn:

Tính chất của lực và phản lực

– Lực và phản lực luôn xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời.

– Lực và phản lực có cùng giá, cùng độ lớn nhưng  ngược chiều, gọi là hai lực trực đối.

– Lực và phản lực không phải là hai lực cân bằng vì chúng đặt vào hai vật khác nhau

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu