Bài 10 trang 65 sgk vật lí 10


Trong các cách viết hệ thức...

10. Trong các cách viết hệ thức của định luật II Niu  - tơn sau đây, cách viết nào đúng?

A . \(\vec{F} = ma\)

B. \(\vec{F} = m\vec{a}\)

C. \(\vec{F} = -m\vec{a}\)

D. -\(\vec{F} = m\vec{a}\)

Hướng dẫn:

Đáp án: C

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu