Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy hôm nay 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Chỉ còn: 13:02:42

Bài 10 trang 65 sgk vật lí 10


Trong các cách viết hệ thức...

10. Trong các cách viết hệ thức của định luật II Niu  - tơn sau đây, cách viết nào đúng?

A . \(\vec{F} = ma\)

B. \(\vec{F} = m\vec{a}\)

C. \(\vec{F} = -m\vec{a}\)

D. -\(\vec{F} = m\vec{a}\)

Hướng dẫn:

Đáp án: C

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu