Bài 10 trang 65 sgk vật lí 10

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Trong các cách viết hệ thức...

10. Trong các cách viết hệ thức của định luật II Niu  - tơn sau đây, cách viết nào đúng?

A . \(\vec{F} = ma\)

B. \(\vec{F} = m\vec{a}\)

C. \(\vec{F} = -m\vec{a}\)

D. -\(\vec{F} = m\vec{a}\)

Hướng dẫn:

Đáp án: C

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan