Bài 10 trang 65 sgk vật lí 10


Trong các cách viết hệ thức...

10. Trong các cách viết hệ thức của định luật II Niu  - tơn sau đây, cách viết nào đúng?

A . 

B. 

C. 

D. -

Hướng dẫn:

Đáp án: C

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu