Bài 12 trang 65 sgk vật lí 10


Một quả bóng,

12. Một quả bóng, khối lượng 0,5kg đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ đá bong với một lực 250N. thời gian chân tác dụng vào bóng là 0,02s. Quả bóng bay đi với tốc độ:

A. 0,01  m/s

B. 0,1 m/s

C. 2,5 m/s

D. 10 m/s

Hướng dẫn giải:

Theo định luật II Niu- tơn

Ta có: F = ma = \(\frac{m(V- V_{0})}{\Delta t}\)

=> \(\frac{F\Delta t}{m}\) = V -  V0 (do V0 = 0)

=> V = \(\frac{250.0,02}{0,5}\) = 10m/s

Chọn đáp án : D

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu