Bài 3 trang 64 sgk vật lí 10


Nêu định nghĩa và các tính chất của khối lượng?

3. Nêu định nghĩa và các tính chất của khối lượng?

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự làm

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan