Bài 3 trang 64 sgk vật lí 10

Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

Nêu định nghĩa và các tính chất của khối lượng?

3. Nêu định nghĩa và các tính chất của khối lượng?

Hướng dẫn giải:

a) Định nghĩa: Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.

b) Tính chất của khối lượng:

+ Khối lượng là đại lượng vô hướng, dương và không đổi đối với mỗi vật

+ Khối lượng có tính chất cộng

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan