Bài 49 trang 82 sgk toán 6 tập 1


Điền số thích hợp vào ô trống:

49. Điền số thích hợp vào ô trống:

a

-15

 

0

 

-a

 

-2

 

-(-3)

Bài giải:

a

-15

2

0

-3

-a

15

-2

0

-(-3)