Bài 53 trang 82 sgk toán 6 tập 1


Điền số thích hợp vào ô trống:

53. Điền số thích hợp vào ô trống:

x

-2

-9

3

0

y

7

-1

8

15

x - y

 

 

 

 

Bài giải:

x

-2

-9

3

0

y

7

-1

8

15

x - y

 -9

-8

-5

-15