Bài 52 trang 82 sgk toán 6 tập 1


Tính tuổi thọ của nhà bác học

52. Tính tuổi thọ của nhà bác học Ác-si-mét, biết rằng ông sinh năm -287 và mất năm -212.

Bài giải:

-212 - (-287) = -212 + 287 = 287 - 212 = 75.