Bài 56 trang 83 sgk toán 6 tập 1


Sử dụng máy tính bỏ túi:

56. Sử dụng máy tính bỏ túi:

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

a) 169 - 733;                  b) 53 - (-478)              c) -135 - (-1936).

Bài giải: