Bài 51 trang 82 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.4 trên 45 phiếu

Bài 51 trang 82 sgk toán 6 tập 1 Tính:

51. Tính:

a) 5 - (7 - 9);                        b) (-3) - (4 - 6).

Bài giải

Thực hiện phép tính trong dấu ngoặc trước.

a) 5 - (7 - 9) = 5 - [ 7 + (- 9) ] = 5 - [ - ( 9 - 7) ]

    = 5 - (- 2) = 5 + 2 = 7;

b) (-3) - (4 - 6) = (- 3) - [ 4 + (-6)] = (- 3) - [ - ( 6 - 4)]

    = (- 3) - (- 2) = ( -3) + 2 = - ( 3 - 2 ) = - 1.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan