Bài 47 trang 86 sgk toán lớp 9 tập 2


Bài 47. Gọi cung chứa góc

Bài 47. Gọi cung chứa góc 55o ở bài tập 46 là . Lấy điểm M1 nằm bên trong và điểm

Mnằm bên ngoài đường tròn chứa cung này sao cho M1, M2 và cung AmB nằm cùng về một phía đối với đường thẳng AB. Chứng minh rằng:

a)  > 55o;

b)  < 55o

Hướng dẫn giải:

a) Mlà điểm bất kì nằm trong cung chứa góc 55o (h.1). Gọi B', A' theo thứ tự là giao điểm của M1A, M1B với cung tròn. Vì  là góc có đỉnh nằm trong đường tròn, nên:

 =  =  + 

               = 55o+ (một số dương)

Vậy  > 55o

b) M2 là điểm bất kì nằm ngoài đường tròn (h.b), M2A, M2B lần lượt cắt đường tròn tại A', B'. Vì  là góc có đỉnh nằm bên ngoài đường tròn nên:

 =  =  -  

                                            = 55-  (một số dương)

Vậy   < 55o

      

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

 

Bài viết liên quan