Bài 49 trang 87 sgk Toán lớp 9 tập 2


Dựng tam giác ABC

Bài 49. Dựng tam giác \(ABC\), biết \(BC = 6cm\), \(\widehat{A}\) = \(40^0\) và đường cao \(AH = 4cm\).

Hướng dẫn giải:

Trình tự dựng gồm 3 bước:

- Dựng đoạn thẳng \(BC = 6cm\)

- Dựng cung chứa góc \({40^0}\) trên đoạn thẳng \(BC\).

- Dựng đường thẳng \(xy\) song song với \(BC\) và cách \(BC\) một khoảng là \(4cm\) như sau:

Trên đường trung trực \(d\) của đoạn thẳng \(BC\) lấy đoạn \(HH' = 4cm\) (dùng thước có chia khoảng mm). Dựng đường thẳng \(xy\) vuông góc với \(HH'\) tại \(H\).

Gọi giao điểm \(xy\) và cung chứa góc là \(\widehat{A}\), \(\widehat{A'}\). Khi đó tam giác \(ABC\) hoặc \(A'BC\) đều thỏa yêu cầu của đề toán

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu