Bài 40 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2


Bài 40 Cho tam giác ABC, trong đó AB = 15cm, AC = 20cm, Trên hai cạnh AB và AC lần lượt lấy điểm D và E sao cho AD = 8cm, AE = 6cm. Hai tam giác ABC và ADE có đồng dạng với nhau không? Vì sao?

Bài 40 Cho tam giác ABC, trong đó AB = 15cm, AC = 20cm, Trên hai cạnh AB và AC lần lượt lấy điểm D và E sao cho AD = 8cm, AE = 6cm. Hai tam giác ABC và ADE có đồng dạng với nhau không? Vì sao?

Giải:

Xét ∆AED và ∆ABC có:

\(\frac{AE}{ED}\) = \(\frac{6}{8}\) = \(\frac{3}{4}\)

 

\(\frac{AB}{AC}\) = \(\frac{15}{20}\) = \(\frac{3}{4}\)

=> \(\frac{AE}{ED}\) = \(\frac{AB}{AC}\)

Mà \(\widehat{A}\) chung

=> ∆AED ∽ ∆ABC

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu