Bài 40 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.4 trên 41 phiếu

Bài 40 Cho tam giác ABC, trong đó AB = 15cm, AC = 20cm, Trên hai cạnh AB và AC lần lượt lấy điểm D và E sao cho AD = 8cm, AE = 6cm. Hai tam giác ABC và ADE có đồng dạng với nhau không? Vì sao?

Bài 40 Cho tam giác ABC, trong đó AB = 15cm, AC = 20cm, Trên hai cạnh AB và AC lần lượt lấy điểm D và E sao cho AD = 8cm, AE = 6cm. Hai tam giác ABC và ADE có đồng dạng với nhau không? Vì sao?

Giải:

Xét ∆AED và ∆ABC có:

\(\frac{AE}{ED}\) = \(\frac{6}{8}\) = \(\frac{3}{4}\)

 

\(\frac{AB}{AC}\) = \(\frac{15}{20}\) = \(\frac{3}{4}\)

=> \(\frac{AE}{ED}\) = \(\frac{AB}{AC}\)

Mà \(\widehat{A}\) chung

=> ∆AED ∽ ∆ABC

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan