Bài 45 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2


Bài 45 Hai tam giác ABC và DEF có...

Bài 45 Hai tam giác ABC và DEF có  =  = , AB = 8cm, BC = 10cm, DE= 8cm. Tính độ dài các cạnh AC, DF và EF, biết rằng cạnh AC dài hơn cạnh DF là 3cm.

Giải:

∆ABC ∽ ∆DEF vì có  =  =  nên đồng dạng.

Vì ∆ABC ∽ ∆DEF =>  =  = 

Hay  =  = 

Suy ra: EF = 7,5 cm

Vì  =  =>  =  =  = 3/2

=> CD =  = 12 cm

FD = 12 -3 = 9cm 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu