Bài 35 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2


Bài 35 Chứng minh rằng nếu tam giác A\'B\'C\' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k thì tỉ số của hai đường phân giác tương ứng của chúng cũng bằng K

Bài 35 Chứng minh rằng nếu tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k thì tỉ số của hai đường phân giác tương ứng của chúng cũng bằng K.

Giải:

Xét ∆A'B'D' và ∆ABD có:

 =  

 = 

=> ∆'B'D' ∽ ∆ABD theo tỉ số K = 

Mà  ∆A'B'C' ∽ ∆ABC theo tỉ số = 

=>  = k

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu