Bài 35 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2


Bài 35 Chứng minh rằng nếu tam giác A\'B\'C\' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k thì tỉ số của hai đường phân giác tương ứng của chúng cũng bằng K

Bài 35 Chứng minh rằng nếu tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k thì tỉ số của hai đường phân giác tương ứng của chúng cũng bằng K.

Giải:

Xét ∆A'B'D' và ∆ABD có:

\(\widehat{B}\) = \(\widehat{B'}\) 

\(\widehat{BAD}\) = \(\widehat{B'A'D'}\)

=> ∆'B'D' ∽ ∆ABD theo tỉ số K = \(\frac{A'B'}{AB}\)= \(\frac{A'D'}{AD}\)

Mà  ∆A'B'C' ∽ ∆ABC theo tỉ số = \(\frac{A'B'}{AB}\)

=> \(\frac{A'D'}{AD}\) = k

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu