Bài 38 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2


Bài 38. Tính độ dài x,y của các đoạn thẳng trong hình 45.

Bài 38. Tính độ dài x,y của các đoạn thẳng trong hình 45.

Giải:

 = , lại so le trong

=> AB // DE

=> ∆ABC ∽ ∆EDC

=>  =  = 

=>  =  =  

=> x =  = 1.75; 

y =  = 4

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu