Bài 44 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2


Bài 44. Cho tam giác ABC có các cạnh AB= 24cm, AC = 28cm. Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Gọi M,N theo thứ tự là hình chiếu của B và C trên AD.

Bài 44. Cho tam giác ABC có các cạnh AB= 24cm, AC = 28cm. Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Gọi M,N theo thứ tự là hình chiếu của B và C trên AD.

a) Tính tỉ số 

b) Chứng minh rằng  = 

Giải:

a) AD là đường phân giác của ∆ABC

=>  =  =  =  = 

Mà BM // CN (cùng vuông góc với AD).

=> ∆BMD ∽ ∆CND =>  =  

Vậy  = 

b) ∆ABM và ∆ACN có:  = 

 =  = 900

=> ∆ABM ∽ ∆ACN =>  = .

mà   =  (cmt)

và  = 

=>  = 

 
>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan