Bài 39 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2


Bài 39 Cho hình thang ABCD(AB//CD). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

Bài 39 Cho hình thang ABCD(AB//CD). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

a) Chứng minh rằng OA.OD = OB.OC.

b) Đường thẳng qua O vuông góc với AB và CD theo thứ tự tại H và K.

Chứng minh rằng  = 

Giải:

a) Vì AB // CD => ∆AOB ∽ ∆COD 

=>  =  => OA.OD = OC.OB

b) ∆AOH và ∆COK có:

 =  = 900

 = 

=>  ∆AOH ∽ ∆COK 

=>  =   (1)

mà  =   (2)

Từ 1 và 2 =>  = 

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu