Bài 3 trang 68 sgk giải tích 12


Bài 3. Rút gọn biểu thức:

Bài 3. Rút gọn biểu thức:

a) log36. log89. log62;

b) logab2+ \(log_{a^{2}}b^{4}\).

Hướng dẫn giải:

a) Từ công thức đổi cơ số suy ra ∀a,b,c > 0 (a,b ≠ 1), logab. logbc = logac.

Do đó log36. log89. log62 = ( log36. Log62).\(log_{2^{3}}3^{2}\) = log32. \(\frac{2}{3}\) log23 = \(\frac{2}{3}\).

b) logab2+ \(log_{a^{2}}b^{4}\) = logab2 + logab=2logab2 = 4 loga|b|.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..