Bài 1 trang 68 sgk giải tích 12


Bài 1. Không sử dụng máy tính, hãy tính:

Bài 1. Không sử dụng máy tính, hãy tính:

a) \(log_{2}\frac{1}{8}\);

b)\(log_{\frac{1}{4}}2\) ;

c) \(log_{3}\sqrt[4]{3}\);

d) \(log_{0,5}0,125\).

Hướng dẫn giải

a) \(log_{2}\frac{1}{8}\) = \(log_{2}2^{-3}\)= -3.

b)\(log_{\frac{1}{4}}2\) = \(log_{2^{-2}}2\) = \(-\frac{1}{2}\).

hoặc dùng công thức đổi cơ số : \(log_{\frac{1}{4}}2\) = \(\frac{log_{2}2}{log_{2}\frac{1}{4}}\) = \(\frac{1}{log_{2}2^{-2}}\) = \(-\frac{1}{2}\).

c) \(log_{3}\sqrt[4]{3}\) = \(log_{3}3^{\frac{1}{4}}\) = \(\frac{1}{4}\).

d) \(log_{0,5}0,125\) = \(log_{0,5}0,5^{3}\) = 3.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..