Bài 4 trang 68 sgk giải tích 12


Bài 4. So sánh các cặp số sau:

Bài 4. So sánh các cặp số sau:

a)      log35 và log74;

b)      log0,32 và log53;

c)       log210 và log530.

Hướng dẫn giải:

a) Bằng máy tính cầm tay ta tính được 

 log35 ≈ 1,464973521; log74 ≈ 0,7124143742, 

điều này gợi ý ta tìm cách chứng minh log35 > 1 > log74.

Thật vậy, sử dụng tính chất của lôgarit và tính chất so sánh hai lũy thừa cùng cơ số ta có \(3^{log_{3}5}\) = 5 > 3 = 3 \(\Rightarrow\) log35 > 1.

Tương tự 71=  7> 4 = \(7^{log_{7}4}\) \(\Rightarrow\) 1> log74. Từ đó log35 > log74.

b) Ta có \(\left ( 0,3 \right )^{log_{0,3}2}\) = 2 >1 =(o,3) \(\Rightarrow\) log0,32 < 0

và \(\left ( 5 \right )^{log_{5}3}\) = 3 > 1 =5 \(\Rightarrow\)log53 > 0.

Từ đó  log0,32 < log53.

c) \(2^{log_{2}10}\) = 10 > 2 \(\Rightarrow\) log210 > 3 và \(5^{log_{5}30}\) = 30 < 53 \(\Rightarrow\) log530 < 3, do đó  log210 > log530.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..