Bài 3 trang 132 sgk đại số 11


Tính các giới hạn sau:

Bài 3. Tính các giới hạn sau:

a)  ;

b)  ;

c)  ;

d)  ;

e)  ;

f)  .

Hướng dẫn giải:

a)   =  = -4.

b)   =   =  (2-x) = 4.

c)   =   
  =   = .

d)    =    = -2.

e)   = 0 vì   (x2 + 1) =  x2( 1 + ) = +∞.

f)   =   = -∞, vì  > 0 với ∀x>0.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu