Bài 2 trang 132 sgk đại số 11


Cho hàm số

Bài 2. Cho hàm số

f(x) = 

Và các dãy số (un) với u, (vn) với vn = -.

Tính lim un, lim vn, lim f (un) và lim (vn).

Từ đó có kết luận gì về giới hạn của hàm số đã cho khi x → 0 ?

Hướng dẫn  giải:

Ta có lim u= lim  = 0; lim v= lim (-) = 0.

Do un =  > 0 và vn = - < 0 với ∀ n ∈ N*, nên f(un) = +1 và f(vn) = -.

Từ đó lim f(un) = lim ( + 1) = 1; lim f(vn) = lim (-) = 0.

Vì un → 0 và vn → 0, nhưng lim f(un) ≠  lim f(vn) nên hàm số y = f(x) không có giới hạn khi
x → 0.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu