Bài 7 trang 133 sgk đại số 11


Một thấu kính hội tụ có tiêu cự là f.

Bài 7. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự là f. Gọi d và d' lần lượt là khoảng cách từ một vật thật AB và từ ảnh A'B' của nó tới quang tâm O của thấu kính (h.54). Công thức thấu kính là 

a) Tìm biểu thức xác định hàm số d' = φ(d).

b) Tìm  φ(d),  φ(d) và  φ(d). Giải thích ý nghĩa của các kết quả tìm được.

Hướng dẫn giải:

a) Từ hệ thức suy ra d' = φ(d) = .

b) +)  φ(d) =   = +∞ .

Ý nghĩa: Nếu vật thật AB tiến dần về tiêu điểm F sao cho d luôn lớn hơn f thì ảnh của nó dần tới dương vô cực. 

+) φ(d) =   = -∞.

Ý nghĩa: Nếu vật thật AB tiến dần về tiêu điểm F sao cho d luôn nhỏ hơn f thì ảnh của nó dần tới âm vô sực.

+)  φ(d) =   =   = f.

Ý nghĩa: Nếu vật thật AB ở xa vô cực so với thấu kính thì ảnh của nó ở ngay trên tiêu diện ảnh (mặt phẳng qua tiêu điểm ảnh F' và vuông góc với trục chính).

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

Bài viết liên quan