Bài 1 trang 132 sgk đại số 11


Dùng định nghĩa tìm các giới hạn sau:

Bài 1. Dùng định nghĩa tìm các giới hạn sau:

a) ;

b) .

Hướng dẫn giải:

a) Hàm số f(x) =  xác định trên R\{} và ta có x = 4 ∈ (;+∞).

Giả sử (xn) là dãy số bất kì và xn ∈ (;+∞); xn ≠ 4 và xn → 4 khi n → +∞.

Ta có lim f(xn) = lim  =  = .

Vậy   = .

b) Hàm số f(x) =  xác định trên R.

Giả sử (xn) là dãy số bất kì và x→ +∞ khi n → +∞.

Ta có lim f(xn) = lim = lim  = -5.

Vậy   = -5.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

Bài viết liên quan