Bài 5 trang 133 sgk đại số 11


Cho hàm số

Bài 5. Cho hàm số f(x) =  có đồ thị như trên hình 53.

 

a) Quan sát đồ thị và nêu nhận xét về giá trị hàm số đã cho khi x → -∞.

x → 3và x → -3+.

b) Kiểm tra các nhận xét trên bằng cách tính các giới hạn sau:

 f(x) với f(x) được xét trên khoảng (-; -3),

 f(x) với f(x) được xét trên khoảng (-3,3),

 f(x) với f(x) được xét trên khoảng (-3; 3).

Hướng dẫn giải

Quan sát đồ thị ta thấy x → -∞ thì f(x) → 0; khi x → 3thì f(x) → -∞;

khi x → -3thì f(x) x → +∞.

b)  f(x) =   =   = 0.

 f(x) =   =   = -∞ vì   =  > 0 và   = -∞.

 f(x) =   =   .  = +∞
vì    =  =  > 0 và   = +∞.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu