Bài 21 trang 82 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 113 phiếu

ài 21 a) Đo các góc ở hình 28a,b.

a) Đo các góc ở hình 28 a,b.

b) Viết tên các cặp góc phụ nhau ở hình 28b.

Giải

\(\widehat{xOy}= 63^{0};\widehat{yOz}= 27^{0} \widehat{aOb}= 30^{0};\)

\(\widehat{bOc }= 45^{0}; \widehat{cOd}= 15^{0}; \widehat{aOc }= 75^{0};\)

\(\widehat{bOd}= 60^{0};\widehat{aOd}=90^{0}\); \(\widehat{xOz}= 90^{0} \)

b) Các cặp góc phụ nhau:

\(\widehat{aOb },\widehat{bOd}\) vì \((\widehat{aOb }+\widehat{bOd}=90^{0})\)

\(\widehat{aOc},\widehat{cOd}\) vì \(\widehat{aOc}+\widehat{cOd}= 90^{0}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan