Bài 18 trang 82 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 18. Hình 25 cho biết tia OA nằm giữa hai tia OB và OC,

Bài 18. Hình 25 cho biết tia OA nằm giữa hai tia OB và OC, . Tính  . Dùng thước đo góc để kểm tra lại,

Giải:

Vì tia OA nằm giữa hai tia OB, OC nên

 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan