Bài 18 trang 82 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 18. Hình 25 cho biết tia OA nằm giữa hai tia OB và OC,

Bài 18. Hình 25 cho biết tia OA nằm giữa hai tia OB và OC, . Tính  . Dùng thước đo góc để kểm tra lại,

Giải:

Vì tia OA nằm giữa hai tia OB, OC nên