Bài 19 trang 82 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 19. Hình 26 cho biết hai góc kề bù xOy và yOy

Bài 19. Hình 26 cho biết hai góc kề bù xOy và yOy',  . Tính 

  

Giải:

Hai góc xOy và yOy'  kề bù nên 

suy ra: