Bài 23 trang 83 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


bài 23. Hình 31 cho biết hai tia AM

Bài 23. Hình 31 cho biết  hai tia AM và AN đối nhau, góc tia AO nằn giữa hai tia AN và AP , Hãy tính số đo x của 

Giải:=   1800 -330 = 147

x= 1470  -580 =-890