Bài 23 trang 83 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


bài 23. Hình 31 cho biết hai tia AM

Bài 23. Hình 31 cho biết  hai tia AM và AN đối nhau,\(\widehat{MAP}= 22^{0} , \widehat{NAQ}= 58^{0}\) góc tia AO nằn giữa hai tia AN và AP , Hãy tính số đo x của \(\widehat{PAD}\)

Giải:\(\widehat{NAP}\)=   1800 -330 = 147

x= 1470  -580 =-890

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu