Bài 23 trang 83 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


bài 23. Hình 31 cho biết hai tia AM

Bài 23. Hình 31 cho biết  hai tia AM và AN đối nhau, góc tia AO nằn giữa hai tia AN và AP , Hãy tính số đo x của 

Giải:=   1800 -330 = 147

x= 1470  -580 =-890

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan