Bài 23 trang 83 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.6 trên 171 phiếu

bài 23. Hình 31 cho biết hai tia AM

Bài 23. Hình 31 cho biết  hai tia AM và AN đối nhau,\(\widehat{MAP}= 33^{0} , \widehat{NAQ}= 58^{0}\) góc tia AQ nằn giữa hai tia AN và AP , Hãy tính số đo x của \(\widehat{PAQ}\)

Giải:

Vì AM và AN là hai tia đối nhau nên \(\widehat{MAN}\) = 1800 

\(\widehat{MAN}\)  = \(\widehat{MAP}\)  + \(\widehat{PAN}\) 

=> \(\widehat{PAN}\)=   1800 -330 = 147

Vì tia AQ nằm giữa tin AN và AP

=>  \(\widehat{PAN}\) =  \(\widehat{PAQ}\) +  \(\widehat{QAN}\)

=>  147= X + 580 

=> x= 1470  -580 =890

Vậy \(\widehat{PAQ}\) = 890

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan