Bài 20 trang 82 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 20. Hình 27 cho biết ia OI nằm giữa hai tia OA, OB

Bài 20. Hình 27 cho biết ia OI nằm giữa hai tia OA, OB, . Tính Số đo góc BOI và AOI.

Giải

Do tia OI nằm giũa hai tia OA, OB nên  

Suy ra   hay