Bài 22 trang 82 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 22. a) Đo các góc ở hình 29,30.

Bài 22. a) Đo các góc ở hình 29,30.

b) Viết tên các góc bù nhau ở hình 30.

Giải:

a) 

.

b) Các cặp góc bù nhau là: