Bài 22 trang 82 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.4 trên 142 phiếu

Bài 22. a) Đo các góc ở hình 29,30.

Bài 22. a) Đo các góc ở hình 29,30.

b) Viết tên các góc bù nhau ở hình 30.

Giải:

a) \(\widehat{aAb}=133^{0}; \widehat{bAc}= 27^{0};\widehat{cAd}=20^{0}\)

\(\widehat{aAc}=160^{0}; \widehat{bAd}= 47^{0};\widehat{aAd}=180^{0}\).

b) Các cặp góc bù nhau là:

\(\widehat{aAb}, \widehat{bAd}\) ( Vì \(\widehat{aAb} + \widehat{bAd}\)  =1330  +470  = 1800 )

\(\widehat{aAc}, \widehat{cAd}\) (Vì \(\widehat{aAc}+ \widehat{cAd}\) 1600 + 20= 1800 )

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan