Bài 2 trang 36 sgk giải tích 11


Bài 2. Giải các phương trình sau:

Bài tập :

Bài 2. Giải các phương trình sau:

         a) 2cos2x - 3cosx + 1 = 0 ;                              b) 2sin2x + √2sin4x = 0.

Đáp án :

Bài 2. a) Đặt t = cosx, t ∈ [-1 ; 1] ta được phương trình 2t2 - 3t + 1 = 0 ⇔ t ∈ {1 ; }.

         Nghiệm của phương trình đã cho là các nghiệm của hai phương trình sau:

cosx = 1 ⇔ x = k2π và cosx =  ⇔ x =  + k2π.

         Đáp số : x = k2π ; x =  + k2π, k ∈ Z.

         b) Ta có sin4x = 2sin2xcos2x (công thức nhân đôi), do đó phương trình đã cho tương đương với

         2sin2x(1 + √2cos2x) = 0 ⇔ 

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu