Bài 2 trang 203 sgk hóa học 11

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Viết các phương trình hóa học....

2. Viết các phương trình hóa học để chứng tỏ rằng, anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

Hướng dẫn giải:

Anđehit bị H2 hoặc LiAlH4 khử thành ancol 
R-CH=O + H2 ---> R-CH2OH 
R-CH=O + LiAlH4 + HCl ---> R-CH2OH + AlH3 + LiCl 
- Dưới tác dụng của hỗn hống Zn/Hg trong HCl, anđehit bị khử thành hiđrocacbon 
R-CH=O + Na-Hg + 4HCl ---> R-CH3 + NaCl + HgCl2 + H2
Như vậy, anđehit còn có tính oxi hóa

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan