Bài 1 trang 203 sgk hóa học 11

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Thế nào là anđehit?

1. Thế nào là anđehit? Viết công thức cấu tạo của các anđehit có công thức phân tử C4H8O và gọi tên chúng.

Hướng dẫn giải:

Các anđehitt C4H8O: CH3-CH2-CH2-CHO anđehit butyric (butanal).

                             CH3- CH –CHO anđehit isobutiric (2- metyl propanal).

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan