Bài 1 trang 203 sgk hóa học 11


Thế nào là anđehit?

1. Thế nào là anđehit? Viết công thức cấu tạo của các anđehit có công thức phân tử C4H8O và gọi tên chúng.

Hướng dẫn giải:

Các anđehitt C4H8O: CH3-CH2-CH2-CHO anđehit butyric (butanal).

                             CH3- CH –CHO anđehit isobutiric (2- metyl propanal).

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu