Bài 4 trang 203 sgk hóa học 11

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Cho 1,0 ml dung dịch fomanđehit

4. Cho 1,0 ml dung dịch fomanđehit 5 % và 1,0 ml dung dịch NaOH 10,0 % vào ống nghiệm, sau đó thêm tiếp từng giọt dung dịch CuSO4và lắc đều cho đến khi xuất hiện kết tuả. Đun  nóng phần dung dịch phía trên, thấy có kết tủa màu đỏ gạch của Cu2O. Giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải:

CuSO4 + 2NaOH   -> Cu(OH)2   + Na2SO4

HCHO  + 2Cu(OH)2   + NaOH      ->  HCOONa  + Cu2O  + 3H2O

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan