Bài 7 trang 203 sgk hóa học 11

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Cho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau

7. Cho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở tác dụng với bạc nitrat trong dung dịch ammoniac (lấy dư) thu được 32,4 gam bạc kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên các anđehit.

Hướng dẫn giải:

 Đặt công thức chung của 2 anđehit là CxH2x+1 CHO

Số mol Ag = 0,300 mol = 2 lần số mol anđehit. Vậy Manđehit  = 53,33 g/ mol

14 + 30  = 53,33  =>  = 1,6. Vậy 2 anđehit là CH3CHO và C2H5CHO

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan