Bài 9 trang 204 sgk hóa học 11

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Hợp chất X no...

9. Hợp chất X no, mạch hở có phần trăm khối lượng C và H lần lượt bằng 66,67% và 11,11% còn lại là O. tỉ số hơi của X so với oxi bằng 2,25

a) Tìm công thức phân tử của X

b) X không tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 nhưng khi tác dụng với hidro sinh ra X1. X1 tác dụng được với natri giải phóng hidro. Viết công thức cấu tạo va gọi tên của hợp chất X.

Hướng dẫn:

Đặt CTPT của X là CxHyOz

Ta có x : y : z  =  = 4 :8 : 1

CTCTĐG : C4H8O

Mx =  2,25 x 32,0 = 72,0 (g/mol)

Vậy CTPT X là : C4H8O

CTCT: 

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan