Bài 8 trang 204 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Giải bài 8 trang 204 SGK Hóa học 11. Oxi hóa không hoàn toàn etilen...

Đề bài

Oxi hóa không hoàn toàn etilen (có xúc tác) để điều chế anđehit axetic thu được hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào một lượng dư dung dịch bạc nitrat trong NH3 đến khi phản ứng hoàn toàn thấy có 16,2 gam bạc kết tủa.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính hiệu suất của quá trình oxi hóa etilen.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính toán theo PTHH

Phương trình phản ứng:

2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO        (1)

Hỗn hợp X gồm: CH2=CH2 và CH3CHO

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3     (2)

Từ mol Ag => số mol của CH3CHO => nC2H4 pư = nCH3CHO  = ? (mol)

2,24 lít X => số mol của CH2=CH2

nC2H4 ban đầu = nCH3CHO + nC2H4

\(\% H = \frac{{{n_{{C_2}{H_4}\,pu}}}}{{{n_{{C_2}{H_4}\,bd}}}}.100\% \)

Lời giải chi tiết

Phương trình phản ứng:

2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO        (1)

Hỗn hợp X gồm: CH2=CH2 và CH3CHO

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3     (2)

Theo phương trình (2):

 

Loigiahay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuCác bài liên quan